• Alon Reisser

זהירות שיפוצים!

בס"ד


כמעט כל מי ששיפץ או הרחיב את ביתו חווה זאת - יודעים איך זה מתחיל אבל לא תמיד יודעים איך זה נגמר... פעמים רבות חורגים מהתקציב המתוכנן, חורגים מלוח הזמנים שנקבע ועל הדרך גם נתקלים בקשיים בלתי צפויים. על-פי רוב, זו מנת חלקו של המשפץ. בחלק מהמקרים מתברר, כי קבלן השיפוצים שנבחר למשימה אינו מבצע את מלאכתו כמצופה ממנו ומכאן נובעות הבעיות ועוגמת הנפש.

בשורות הבאות נציע מספר אמצעי זהירות בהם מומלץ לנקוט בטרם התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות שיפוצים בהיקף משמעותי (כגון תוספות בנייה). אמצעים אלה יצמצמו באופן ניכר את הסיכון הכרוך בשיפוצים.


בדיקות מקדמיות אודות הקבלן ועבודות דומות שביצע בעבר

חשוב מאוד לבצע בירור יסודי אודות הקבלן עמו מעוניינים להתקשר לשם ביצוע העבודות ולבדוק את מידת התאמתו לפרויקט. בשלב ראשון, יש לוודא שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים ושהוא בעל סיווג המתאים לצורך ביצוע העבודה הנדרשת. מומלץ לבקש העתק של האישורים והתעודות של הקבלן ולא להסתמך על אמירות בע"פ. בשלב שני, יש לבצע בדיקה של היכולת הכלכלית של הקבלן. ניתן לנסות ולעמוד על יכולתו באמצעות בדיקה של העבודות הנוכחיות שמבוצעות באותה עת על ידי הקבלן ומהו מצבן, כולל בירור עם מזמיני העבודות הללו לגבי שביעות רצונם. במקרים מסוימים יהיה אף מומלץ להזמין דו"ח מידע עסקי ואשראי צרכני. המידע המוצג בדו"ח מתקבל ממגוון מקורות והוא כולל מידע על חשבונות מוגבלים, פירוק חברה, פשיטת רגל, תיקי הוצל״פ, מידע משפטי, מידע מרשות המיסים, מידע פלילי, מידע על מתחזים ועוד. את הדו"ח ניתן להזמין מחברת D&B, חברת DataCheck או חברת BDI. עלות הדו"ח זניחה בהשוואה לנזקים שעלולים להיגרם למזמין אם יתברר כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו בשל מצב כלכלי רעוע בו הוא נתון.

לא פחות חשוב לבקש מהקבלן שמות של ממליצים אצלם ביצע לאחרונה עבודות דומות. מומלץ לברר אצל לקוחות אלה אם הם היו מרוצים מטיב העבודה ומעמידתו של הקבלן בלוחות הזמנים.


חתימת חוזה מפורט שיגן על האינטרסים של המזמין

חשוב מאוד לחתום עם הקבלן על חוזה מפורט שיעגן בכתב את הסכמות הצדדים ויגן על האינטרסים השונים של המזמין. בהקשר זה ראוי לציין במיוחד את הנקודות הבאות:

הגדרת דרישות העבודה - יש לוודא שהחוזה יפרט מה בדיוק נדרש מהקבלן, לרבות התייחסות להיתרים, תוכניות העבודה, המפרטים וטיב החומרים. כך למשל, יש לדרוש שהקבלן יעשה שימוש בחומרים בעלי תו תקן.

קביעת לוחות זמנים - יש לוודא שהחוזה קובע לו"ז ברור לביצוע העבודות, תוך התייחסות לסנקציות שיושתו על הקבלן במקרה של אי עמידה בלו"ז בנסיבות מסוימות.

סיכום מועדי התשלום - יש לציין בחוזה את מועדי התשלום. מומלץ מאוד שלא לתת לקבלן מקדמה משמעותית ולקשור בין התקדמות העבודות בפועל לבין ביצוע התשלומים. רצוי מאוד להשאיר סכום משמעותי שישולם רק בתום השלמת העבודות.

אחריות לתיקון ליקויים - על החוזה להתייחס לאחריותו של הקבלן לתיקון ליקויים, במקרה ואלה יתגלו, תוך התייחסות לתקופה האחריות והיקפה.

כסוי ביטוחי - חשוב מאוד לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, לרבות בגין נזקי גוף ורכוש שעלולים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות לפועליו של הקבלן ולצדדים שלישיים. על מזמין העבודה להיות מוטב בהתאם לפוליסה. במקרה בו הוסכם כי על הקבלן לדאוג לביטוח, מומלץ מאוד לקבל העתק של הפוליסה לפני התחלת העבודות.

בטחונות - אם החוזה נכרת עם חברה, יש לדרוש ערבות אישית של הקבלן.

חוסכים בקטן ומפסידים בגדול

בדר"כ, הרחבות בנייה כרוכות בהוצאות מרובות (עלויות קבלת היתר הבניה, אדריכל, מהנדס, קבלן ועוד...). משום מה, רבים נוטים לחסוך דווקא כשמדובר בייעוץ המשפטי. הם יסכימו לחתום על החוזה שהציע להם הקבלן או יחפשו באינטרנט הסכם "סטנדרטי", אבל לא יפנו לעו"ד שיוודא כי האינטרסים שלהם אכן מוגנים כראוי.

פנה אלי אדם שביצעו בביתו עבודות שיפוצים לפני כ- 7 שנים. יום (לא) בהיר אחד הוא נדהם לקבל לידיו כתב תביעה על סך מליוני שקלים (!) שהגיש נגדו פועל בניין שביצע בשעתו את השיפוצים. הפועל נפצע במהלך העבודות ועתה התברר כי הוא הפך לנכה והחליט לתבוע את נזקיו מהקבלן וממזמין העבודה גם יחד. זמן רב יעבור - ושכ"ט של עשרות אלפי שקלים ישולמו ע"י הנתבע - עד שהתביעה כנגדו תתברר בבית המשפט. גם אם לבסוף ייפסק כי אין הוא חייב לשלם לפועל, הרי שכבר עתה ניתן לקבוע כי הוא חסך בקטן ולדאבון לב - הפסיד בגדול!

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי משום סוג שהוא ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

28 צפיות